Tilskudd til utvalgt kulturlandskap - Tarva

Utlysning av midler til tiltak i utvalgte kulturlandskap - Tarva.

Fylkesmannen i Trøndelag har fått tildelt midler til tiltak i utvalgt kulturlandskap i Trøndelag. Rammen for tiltak på Tarva er satt til kr 800 000,- i 2019. Tildelingsbrevet fra Landbruksdirektoratet ligger vedlagt til høyre under dokumenter. 

Søknadsfrist for tilskudd til investerings- og planlegging og tilretteleggingstiltak på Tarva er satt til 1. juli i 2019. Søknadsskjema med veiledning for søknad ligger vedlagt til høyre på siden. 

For grunneiere med 10-årig avtale om skjøtsel av kulturlandskapet på Tarva skal det leveres søknad etter at tiltaket er gjennomført i henhold til avtale. Frist for slik søknad er satt til 1. november i 2019.

Søknadsfrist:
01.07.2019 00:00:00
Målgruppe:
Grunneiere og andre interessenter på Tarva
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruk
Hvem kan søke:
Grunneiere på Tarva, kommunen, lag og foreninger

Kontaktpersoner