BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190531T160000 DTSTAMP:20190826T055656Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190531T160000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Invitasjon til deltakelse i pilot - 0-24 samarbeidet UID:40548025-4224-44a7-b92b-a42a42a29cdd X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunene i Trø\;ndelag\, Ve stfold\, Telemark og Innlandet inviteres til å\; sø\;ke om del takelse i pilot for programfinansiering.

Frist: 31.05.2019 16:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Tilsk udd/2019/05/invitasjon-til-deltakelse-i-pilot-i-0-24-samarbeidet/
Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe: Kommuner i Trødelag
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Invitasjon til deltakelse i pilot - 0-24 samarbeidet TRIGGER:-P43DT7H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR