Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. jul 01. jul Tilskudd til utvalgt kulturlandskap - Tarva Grunneiere og andre interessenter på Tarva
01. jul 01. jul Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen Grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter i Seterdalene i Budalen
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019 Kommuner i Trøndelag
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019 Se til venstre i saken
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
01. jul 01. jul Tilskudd til utvalgt kulturlandskap - Tarva
01. jul 01. jul Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen
01. sep 01. sep Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019
10. sep 10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019