Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep 15. sep Tilskudd fra Klima og miljøprogrammet 2019 - ekstra søknadsomgang Veiledningsapparatet og FoU innen landbruket
15. sep 15. sep Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket 2019 Organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre samarbeidsorganer hovedsakelig innenfor landbruk.
20. sep 20. sep Tilretteleggingsmidler for studier, barnehage Ansatte i barnehager
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
15. sep 15. sep Tilskudd fra Klima og miljøprogrammet 2019 - ekstra søknadsomgang
15. sep 15. sep Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket 2019
20. sep 20. sep Tilretteleggingsmidler for studier, barnehage
Se hovedtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019