Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


17.06.2019

Kommunene i Trøndelag jobber bra med beredskap

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 70 prosent av kommunene i Trøndelag oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

28.03.2019

Storøvelse i Trøndelag

42 kommuner i Trøndelag deltar i en omfattende beredskapsøvelse i begynnelsen av april måned. Nærmere 350 mennesker blir involvert i øvelsen.

05.12.2018

Er du foreberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

18.10.2018

Styrket beredskap i Trøndelag

Kommunene i Trøndelag har de siste årene arbeidet godt med å styrke beredskapen i egen kommune. Det viser Kommuneundersøkelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

24.08.2018

Møter om Trident Juncture

De neste dagene blir det holdt flere informasjonsmøter i Trøndelag om militærøvelsen TridentJuncture.

04.07.2018

NATO øvelse høst 2018

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. De mest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.

30.05.2018

Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 2018

Fylkesmannen i Trøndelag, seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer også i 2018 kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap. Årets samling blir en lunsj-lunsj samling 16-17. oktober 2018 på Selbusjøen Hotell & Gjestegård.

11.04.2018

Beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag

Onsdag 11. april arrangerer Fylkesmannen beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag. Øvelsen går over en hel dag og 41 kommuner og 250 kommunale ledere og stabsmedlemmer deltar i Øvelse Sodd 2018.

13.02.2018

Forsvaret på besøk

Tirsdag var sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø på besøk hos oss. Anledningen for besøket var den kommende NATO øvelsen og nasjonale myndighetenes arbeid med å revitalisere totalforsvarskonseptet.

19.01.2018

Beredskapsvarsel må vurderes lokalt

God beredskap handler om å være etterpåklok på forhånd. Både Fylkesmannen og kommunene skal ligge i forkant av en hendelse. Ekstremværet «Cora» i januar ble på forhånd vurdert å kunne bli på linje med ekstremværet «Ivar», som raste i desember 2013. Da er det godt å være forberedt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel