Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


24.08.2018

Møter om Trident Juncture

De neste dagene blir det holdt flere informasjonsmøter i Trøndelag om militærøvelsen Trident
Juncture.


04.07.2018

NATO øvelse høst 2018

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. De mest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.


30.05.2018

Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap 2018

Fylkesmannen i Trøndelag, seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer også i 2018 kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap.

Årets samling blir en lunsj-lunsj samling 16-17. oktober 2018 på Selbusjøen Hotell & Gjestegård.


11.04.2018

Beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag

Onsdag 11. april arrangerer Fylkesmannen beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag. Øvelsen går over en hel dag og 41 kommuner og 250 kommunale ledere og stabsmedlemmer deltar i Øvelse Sodd 2018.


13.02.2018

Forsvaret på besøk

Tirsdag var sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø på besøk hos oss. Anledningen for besøket var den kommende NATO øvelsen og nasjonale myndighetenes arbeid med å revitalisere totalforsvarskonseptet.


19.01.2018

Beredskapsvarsel må vurderes lokalt

God beredskap handler om å være etterpåklok på forhånd. Både Fylkesmannen og kommunene skal ligge i forkant av en hendelse. Ekstremværet «Cora» i januar ble på forhånd vurdert å kunne bli på linje med ekstremværet «Ivar», som raste i desember 2013. Da er det godt å være forberedt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel