Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

CIM

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


18.01.2021

Vaksinering mot Covid-19 og samtykke

Vaksinering er et frivillig tilbud og basert på samtykke til den som får tilbudet. Helsedirektoratet har nå sendt ut en orientering om hvilke regler som gjelder i de tilfellene personen mangler samtykkekompetanse.


18.01.2021

Lettelser i smitteverntiltakene for barn og unge

Regjeringen la mandag frem nye anbefalinger for smitteverntiltak. De strenge smitteverntiltakene videreføres i hovedsak. I tiltakene for barn og unge innføres det lettelser, og nå kan vi også ha inntil 5 gjester på besøk.


17.01.2021

Snart får du en viktig SMS!

I dag sender Folkehelseinstituttet (FHI) en SMS til 360 000 trøndere over 16 år. Trøndelag er sms-pilot for å se som om antallet nedlastinger av smitteappen øker og hvordan en slik sms-påminnelse oppleves av mottakerne.


08.01.2021

Registrering og testing ved innreise

Fra 2. januar må alle som reiser inn i Norge registrere seg og koronatestes.


03.01.2021

Innfører flere nye nasjonale smitteverntiltak

For å ha kontroll på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen nye forsterkede nasjonale smitteverntiltak.


30.12.2020

Kritisk helsepersonell får vaksinen først sammen med de eldste

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at helsepersonell i nær pasientkontakt også skal prioriteres først. Derfor vil bestemte helsepersonellgrupper få vaksiner samtidig med beboere på sykehjem.


22.12.2020

Fem risikonivåer innføres

Regjeringen innfører nytt system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid-19. Slik skal smitteverntiltak treffe bedre lokalt og sikre at Norge kommer seg gjennom vinteren uten for høy smitte i samfunnet. Denne uka orienterte Fylkesmannen kommunedirektørene om det nye systemet.


18.12.2020

Kommunene har planlagt covid-19 vaksineringen

Kommunene i Trøndelag jobber godt med planene for vaksinering i egen kommune, og flertallet av kommunene har nå sendt sine planer til Fylkesmannen.


15.12.2020

Endringer i reglene om karantenehotell

Regjeringen har endret covid-19-forskriften om karantenehotell. 

 


24.11.2020

Fortsett det gode arbeidet frem mot jul

Mandag ettermiddag møtte Frank Jenssen alle kommunedirektørene i Trøndelag. Bakteppet var håndteringen av Covid-19 pandemien frem mot jul. Bergen kommune var invitert for å orientere fra arbeidet med smitteutbruddet i byen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel