Kronikker

Her vil du finne en samling av våre kronikker og innlegg som har vært på trykk.

 

Natoøvelsen øver totalforsvaret -Stod på trykk i Adressa  3.november 2018

Skoleelever har krav på en trygg skolehverdag - Stod på trykk i Adressa 5.november 2018.

Årets TV-aksjon: "Mindre alene sammen" - Stod på trykk i regionale og lokale aviser oktober 2018

Forebygging virker - Ansvarlig alkoholhåndtering i Trøndelag - Sto på trykk i regionale aviser i oktober 2018

Hvem skal håndtere din økonomi om du ikke blir i stand til det? - Sommeren 2018

Du kan bidra til mindre plast i havet - Publisert i flere medier mai 2018 

Halsa og spørsmål om grensejustering - Publisert i noen regionale aviser mars/arpil 2018

Ta vare på kantsonen - Publisert i Adresseavisen mars 2018.

Trenger lærere videreutdanning? - Sto på trykk i regionale medier februar 2018.

Til beste for Trøndelag - Sto på trykk i regionale og lokale medier januar 2018.

Økt fokus på helse og trafikksikkerhet - Sto på trykk i aviser og nettsider januar 2018.

Beredskapsvarsel må vurderes lokalt - Sto på trykk i noen lokalaviser januar 2018.