Organisasjon

Fylkesmannen i Trøndelag har omlag 270 ansatte som sitter spredt på fire kontorsteder i Trøndelag. Vi har vårt hovedkontor på Statens hus i Steinkjer, men vi har også kontorer i Trondheim, Røros og Snåsa. 

Embetet ledes av fylkesmann Frank Jenssen. Vi har mange ulike oppgaver og har derfor organisert vår virksomhet i sju ulike fagavdelinger: 

  • Kommunal og justis
  • Reindrift
  • Landbruk
  • Klima og miljø
  • Oppvekst og velferd
  • Helse og omsorg
  • Administrasjon