Kommunemøte i digital forpakning

God dialog:  ordfører Frode Revhaug, Mari Mogstad direktør kommunal- og justisavdelingen og fylkesmann Frank Jenssen.
God dialog: ordfører Frode Revhaug, Mari Mogstad direktør kommunal- og justisavdelingen og fylkesmann Frank Jenssen.

Fylkesmannen i Trøndelag og Frosta kommune gjennomførte i dag det første kommunemøtet etter koronakrisen. Møtet er det første kommunemøtet på digitale plattformer, for både kommune og Fylkesmann.

Fylkesmannen i Trøndelag fortsetter kommunebesøkene til de trønderske kommunene i 2020. Nå gjennomføres besøkene digitalt. Frosta kommune var den første kommunen som fikk besøk av delegasjonen fra Fylkesmannen i Trøndelag.

- Å møte kommunene via digitale kanaler er nytt for oss. Men vi ser at dette fungerer godt, og vi får til gode møter også i de digitale arenaene, forteller fylkesmann Frank Jenssen.

Frosta preget av koronakrisen

Naturlig nok ble møtet preget av koronakrisen. Frosta har vært hardt rammet av koronasmitte. Kommunen måtte tidlig innføre en rekke restriktive tiltak, som la sterke begrensninger på all fysisk kommunikasjon ut og inn av kommunen. 

- Frosta fikk tidlig oppblomstring av smitte, og har fått fortjent ros for måten kommunen håndterte dette på. At bygda nærmest ble avstengt var særdeles viktig også for å hindre smittespredning til resten av Trøndelag. Fylkesmannen vil gi honnør for en trygg og god håndtering av en vanskelig situasjon, sa Jenssen.

Frosta – Norges grønnsakshage

Frosta er ledende i Norge på grønnsaksproduksjon, og er en kommune som ligger midt i hjertet av Trøndelag. Kommunen forteller selv om utfordring med befolkningsnedgang, og en stram kommunal økonomi.

– Vi jobber aktivt blant annet med samferdsel og ønsker oss hurtigbåt til Trondheim. Høyt på ønskelista står flere innbyggere i arbeidsdyktig alder, for vi har arbeidsplasser, sa ordfører Revhaug i Frosta kommune.

Bygda kalles Norges grønnsakshage, på grunn av at de er en av største grønnsaksprodusentene i Norge.

Frank Jenssen ledet Fylkesmannens delegasjon som møtte den politiske og administrative ledelsen i Frosta kommune. Andre tema for møtet var areal og plan, landbruksforvaltning og brukere med komplekse og sammensatte behov.

Fortsatt frivillig sammenslåing

Etter 2020 er det fortsatt mulig å slå seg sammen med naboen. Sammenslåing er frivillig, og det ligger gode økonomiske virkemidler og venter for den som vil ta steget. Fylkesmannen gir råd og veiledning til de som ønsker å gå i gang.
Fylkesmannen skal gjennom sitt arbeid bidra til at Trøndelag er et godt sted å bo, vokse og virke – for alle.