Kommunebesøk i Åfjord

Ordfører Vibeke Stjern blir også ordfører i nye Åfjord kommune. Hun tok i mot fylkesmann Frank Jenssen, assisterende fylkesmann Øystein Johannessen og direktør Mari Mogstad.
Ordfører Vibeke Stjern blir også ordfører i nye Åfjord kommune. Hun tok i mot fylkesmann Frank Jenssen, assisterende fylkesmann Øystein Johannessen og direktør Mari Mogstad.

I dag besøker Fylkesmannen i Trøndelag politisk- og administrativ ledelse i Åfjord kommune. Besøket er en del av fylkesmannens planlagte besøk til de nye kommunene i Trøndelag.

I fjor besøkte fylkesmann Frank Jenssen alle kommuner i Trøndelag. I år prioriterer fylkesmannen å besøke kommunene som slår seg sammen fra 2020. Fra nyttår etableres det 9 nye kommuner som involverer innbyggerne i 19 kommuner i Trøndelag.

Har prioriterert nykommunene i 2019

Fylkesmannen har gjennomført flere besøk i de nye kommunene, som etableres fra 2020. I dag besøker fylkesmannen Åfjord og Roan som blir nye Åfjord kommune fra nyttår. Tema for besøket er arbeidet som er knyttet til sammenslåingen av kommunene. Fylkesmannen har flere fagområder der vi har en rolle og oppgaver overfor kommunene. Det blir også tema på dagens møte.

- Norske kommuner er den viktigste leverandøren av blant annet velferdstjenester til innbyggerne. Samtidig er de myndighetsutøver og har en sentral rolle som samfunnsutvikler. Derfor må vi hos Fylkesmannen ha tett og god dialog med kommunene som er i sammenslåingsprosess, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Kommunebilder for bedre dialog

I 2019 har Fylkesmannen gjennomført et utviklingsarbeid knyttet til helhetlige kommunebilder over Trøndelag. Disse har både en tall- og tekstdel, samt inneholder en vurdering av flere kommunale tjenester. Kommunebildene tar utgangspunkt i kommunenes oppgaver, med hovedvekt på de fagområder der Fylkesmannen har en rolle og oppgaver.

Bildene er et viktig grunnlag for dialog, men kommunene vil naturligvis også kunne melde inn viktige tema de ønsker diskutere i møtene. Tema i dagens møte i Åfjord tar utgangspunkt i vurderingene av kommunen, men legger samtidig stor vekt på erfaringer og håndtering av sammenslåingsprosessen mellom Åfjord og Roan kommuner.