Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 6

Rovviltnemnda i region 6 vedtok 22. mars 2018, en ny revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 6.

Møteprotokoll fra møtet og den nye forvaltningsplan er vedlagt som relaterte dokumenter. Forvaltningsplanen er publisert i Fylkesmannen i Trøndelag sin rapportserie som rapport nr. 3.