Norsk Industri viser vei i klima- og naturmangfold arbeidet

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri går foran som et godt eksempel og viser at det er mulig å redusere klimautslipp og samtidig ta vare på naturmangfoldet.

Norsk industri skal redusere sine klimagassutslipp og samtidig ta vare på mangfoldet i norsk natur. I tillegg skal industrien innføre sirkulærøkonomi. Dette var strålende nyheter og en fantastisk inspirasjon for offentlig forvaltning og kommunene i Trøndelag. Hvis industrien klarer det, ja da klarer alle det.

Sammen med mange gode foredragsholdere og 160 engasjerte deltakere så gjorde Stein konferansen Trøndersk natur og klima - fra fjord til fjell, fra nord til sør, som ble arrangert på Scandic Hell den 26. og 27. februar, svært vellykket.

Ansvarlige for konferansen var Beate Sundgård, Andreas Wæhre, Sandra Lilledal, Thomas Aarskog og Kristian Julien.

Streaming av konferansen og foredrag finner du her.

Kontaktpersoner