Forskningsdagene 2019

Forskningsdagene arrangeres i perioden 18.-29.sepember. I år handler forskningsdagene om miljø, og Fylkesmannen bidrar på flere arenaer.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd. Festivalen har vært arrangert siden 1995. Målet med festivalen er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, formidle hva forskning betyr i vårt daglige liv og vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv.

Flere arrangement

Det vil være en rekke arrangementer rundt om i Trøndelag under forskningsdagene. Også Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å bidra på ulikt vis under forskningsdagene. Det skjer ved at Fylkesmannen formidler og deler kunnskap om miljø gjennom møter, samlinger og streaming.

19. september kl. 11.00-12.00

Bjørn Munro Jenssen NTNU – «Spredning av miljøgifter i et endret klima»

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/09/spredning-av-miljogifter-i-et-endret-klima.-nettforedrag-ved-bjorn-munro-jensen-ntnu/

24. september kl. 18.00-19.00

Fagforedrag på Steinkjer bibliotek om plast i havet. Ved  Andreas Wæhre fra Fylkesmannen i Trøndelag.
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/09/global-plastforsopling-i-havet/

25. september kl. 11.00-12.00

Anders Lyngstad NTNU – «Myr sin betydning for vårt felles miljø»

Lenke:https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/09/nettforedrag--myr-sin-betydning-i-miljosammenheng/

27. september kl. 11.00-12.00

Frode Ødegaard – «Insektenes betydning i naturen»

Lenke:https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/09/hvilken-betydning-har-insektene-naturen-var/