En effektiv liten vannrenser

(Foto: Kari Tønset Guttvik / Fylkesmannen i Trøndelag)

Elvemuslingen er en fantastisk vannrenser og ett lite individ kan rense 50 liter i døgnet. I nesten 80 millioner år har den levd så å si uforandret.

Elvemuslingen kom til Norge som blindpassasjer på laks og ørret da isen trakk seg tilbake for over 10 tusen år siden.

Elvemuslingens vitenskapelige navn er Margaritifera margaritifera, noe som betyr «den som har perler». Du finner den i bekker og elver langs kysten i hele Norge, men også i store vassdrag innover i landet.

Rundt 40 prosent av alle elvemuslinger i Europa finner du i Norge. Vi har derfor et spesielt ansvar i å ta vare på elvemuslingen.

Har du lyst til å bli bedre kjent med elvemuslingen?
Da anbefaler vi deg å lese brosjyren som ligger vedlagt – «Elvemusling – en perle i vassdraget».