Forhåndshøring - revisjon av fisketider for laks og sjøørret 2021 - 2025

Vi har fått nærmere 40 innspill i forhåndshøringen om nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret.

Innspillene er videresendt Miljødirektoratet med Fylkesmannens kommentarer.

Du kan lese alle høringssvarene her.

Ny versjon av fisketidsforskrifter i elv og sjø for 2021-2025 kommer på høring i løpet av juni (uke 24). Vi oppfordrer alle interessenter til å følge med og gi høringsuttalelse innen fristen i august (uke 36).

Følg med på Miljødirektoratets hjemmesider.