Registrering for sjølaksfiske med fastående redskap

Før fisket starter må alle fiskere registrere seg i lakseregisteret-sjølaksefiske og betale fiskeravgift.

Dersom du starter fiske før 1. juli må du registrere deg og betalingen må være registrert hos Fylkesmannen innen 15. mai.

Dersom du starte fiske etter 1. juli må betaling være registrert hos Fylkesmannen innen 15. juni.

Dersom du registrerer og betaler etter fristen kan du ikke forvente å få fangstdagbok til fisket starter.

Registrering og betaling

Du registrer og betaler her

Nye fiskere må opprette bruker og godkjennes. Dette tar noen dager og betyr at du må inn i systemet to ganger. Du leser i skjemaet hva du skal gjøre underveis.

Hvis du har vært registrert tidligere, må du inn før fristen i år og sjekke opplysningene. Du må også krysse av for årets fiskeplasser og nøter.

Siste steg i registreringen er betaling. Ha betalingskort klart når du skal registrere deg. For å få fangstdagbok må fiskeravgiften være betalt.

Fisket er godkjent når betalingen er registrert og du har fått fangstdagbok. Du får samtidig tilgang til den digitale fangstdagboka på samme sted.

Registreringen går rakest dersom du betaler med en gang på denne måten. Vi ser at du har betalt og du trenger ikke sende kopi av kvittering for betaling til Fylkesmannen.

Dersom du betaler på annen måte, må du sende kopi av kvittering til Fylkesmannen. Navnet ditt må vises på denne kvitteringen. Kopi av kvittering sendes til fmtlpost@fylkesmannen.no  eller til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer. Husk at dette tar noen ekstra dager, slik at kopi av kvittering må sendes i god tid før fristen. Dersom du ikke sender kopi av kvittering for betalt fiskeravgift blir ikke betalingen registrert. Kvitteringer uten navn eller som sendes til andre enn Fylkesmannens adresse vil ikke bli registrert. Merk at avgift betalt til andre betalingsløsninger hos Miljødirektoratet (f.eks. den som brukes for fritidsfiske) ikke kan leses hos Fylkesmannen. Vi må derfor få kopi av kvittering hvis betaling skal bli registrert.

Les mer om fiskeravgiften her.

Rapportering
Fangsten føres i fangstdagboka (papir eller elektronisk). Nå er det mulig for alle å rapportere elektronisk i lakseregisteret-sjølaksefiske, noe vi oppfordrer til.

Hvem kan fiske?
Fisket er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fisket på egen grunn. Er du ikke grunneier må du ha tillatelse fra grunneieren for å sette faststående redskap i sjøen.

Hvor og når kan man fiske?
Trøndelag har fjord- og kystområder med ulike fisketidsbestemmelser. Se kart med soner, grenser og tider.

Kilenota må ikke settes nærmere enn 100 meter fra grense elv-sjø (munningen av vassdrag) eller i eventuelle fredningssoner i munningen.

Trondheimsfjorden er stengt for fiske med faststående redskap i indre områder (tidligere Nord-Trøndelag).

Spesielle regler i bestemte soner
Det er utsettingsplikt på sjøaure i tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Utvidet sesong – vinterfiske etter oppdrettslaks
Vil du fiske etter rømt oppdrettslaks i utvidet sesong må du også registrere og rapportere dette. Fiske er gratis.