Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Jordfabrikken AS - Skjørdalen - Verdal kommune

Etter søknad har Jordfabrikken AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å drive trommelkompostering i Skjørdalen i Verdal kommune.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, samt på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevet.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.