Vedtak - endret tillatelse - Inderøy gjenbrukstorg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Innherred Renovasjon IKS for Inderøy gjenbrukstorg (Røvik).

Innherred Renovasjon IKS fikk tillatelse til drift av gjenbrukstorget på Røvik 13. september 2018. Etter søknad endret Fylkesmannen, i vedtak av 4. mai 2020, noen vilkår i tillatelsen.

Endringene gjelder redusert tillatt lagermengde for farlig avfall, og noen formelle justeringer.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.