Kunngjøring - endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Orkanger

Stena Recycling AS avd Orkanger har fått oppdatert vilkårene for drift av sitt anlegg i Vigorvegen på Grønøra Vest Industriområde

Fylkesmannen har mottatt en søknad fra Stena Recycling AS avd Orkanger. De søkte om å få endret juridisk enhet, samt justert og presisert mengder og typer EE-avfall og EE-avfall som er farlig avfall (batterier).

Selskapet har skilt ut en egen avdeling for drift av anleggt på Orkanger, derfor var det behov for å endre juridisk enhet. Det var også behov for en justering av rammene for å vise de faktiske mengdene av farlig avfall som kan mottas og lagres vaed anlegget. Det er snakk om batterier, det er EE-avfall som er klassifiret som farlig avfall.

Fristen for å begynne å ta imot og sanere kasserte kjøretøy er endret til 30.1.2022.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.