Ta søppel på alvor

Fylkesmannen i Trøndelag sender i dag et brev til kommunene i fylket med oppfordring til at kommunene må sette forsøpling på dagsorden.

I brevet som blir sendt til alle kommuner i fylket skriver fylkesmann Frank Jenssen at forsøpling og plast på avveie er et område han vil prioritere framover. Han skriver at det å ivareta et reint og rikt hav, er viktig for Norge og for Trøndelag etter som de marine næringene skal videreutvikles som leverandører av mat, for-råvarer og som leverandør av ulike bio-råstoffer. 

- Kommunene har en nøkkelrolle, så jeg oppfordrer derfor ordførere og rådmenn til å mobilisere i egne kommuner, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Han har et ønske om at alle kommunene i Trøndelag setter forsøpling på dagsorden i 2018, og han viser til at det er viktig at dette arbeidet har solid forankring både politisk og administrativt i kommunene.

Staten tar også ansvar

I årets statsbudsjett er det satt av 65 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Pengene er fordelt til prosjekt som bidrar både til å forhindre og til å rydde opp i marin forsøpling. I Trøndelag fikk Miljøpartnerne A/S som er en sammenslutning av elleve avfallsselskap midler til innsamling og behandling av avfall fra lokale ryddeaksjoner se holdmidtnorgerent.no .

Fylkesmannen koordinerer

I årets embetsoppdrag fikk Fylkesmannen en ny koordineringsrolle mot marin forsøpling, der vi bla har bidratt til å vurdere søknadene fra vårt fylke, samt skal bidra til å mobilisere og samordne innsatsen i fylket.

Dokumenter