Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfen er en del av sørtrøndersk natur og som vi tar vare på

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


20.09.2018

Fellingstillatelse av moskus i Oppdal

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt tillatelse til felling av en moskusokse som oppholder seg ved Lønset i Oppdal kommune.


06.09.2018

Høring-Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS)Bedriften søker om tillatelse til etablering av nytt gjenbrukstorg

Fylkesmannen viser til søknaden fra Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS (FIAS), datert 18.6.2018. Bedriften søker om tillatelse til etablering av nytt gjenbrukstorg på Havsjøveien industriområde på Røros, gnr. 132 bnr. 1640 i Røros kommune.


03.09.2018

Søknad om økt produksjon ved NorMilk AS

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Normilk AS som innebærer en oppdatering av virksomhetens tillatelse opp mot dagens produksjon.


28.08.2018

Redningsaksjon for elvemusling i Orkdal

Denne uka gjennomføres rotenonbehandling for å redde elvemusling i Sikavassdraget, Orkdal. Behandlingen gjøres for å fjerne gjedde som er den største trusselen for muslingen.


24.08.2018

Frivillig skogvern – Fylkesmannens oppsummering og tilrådning

Fylkesmannen har nå oversendt sin oppsummering og tilrådning for frivillig skogvern 2018 til
Miljødirektoratet.


20.08.2018

Lisensfelling av bjørn høsten 2018

Miljødirektoratet har fattet vedtak om en kvote på to bjørner for lisensfelling av bjørn i region 6 høsten 2018. Kvoten fordeles med en bjørn på Fosen og en bjørn i deler av kommunene Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu. Fellingsperioden er fra og med 21. august til og med 15. oktober.


06.08.2018

Rotenonbehandling av Glensettjønna i Trondheim kommune

Fylkesmannen fjerner ulovlig utsatt abbor


03.08.2018

Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet og permanente utslipp

Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet og permanente utslipp (vasking tunnel) i forbindelse med bygging av tunneler på FV 6312 (Måvikatunnelen og Berfjordtunnelen) i Roan kommune.


01.08.2018

Høring-søknad-Kystavfall as-avfallsbehandling-Sandstad- Hitra kommune

Høringsfrist: 07.09.2018


31.07.2018

Søknad om tillatelse til slakting av fisk ved Blåfjell AS i Lierne kommune

Blåfjell AS søker om å etablere et slakteri for fisk som er produsert ved matfiskanlegget til Blåfjell AS i Lierne kommune


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.