Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


28.10.2020

Vil din virksomhet ta ryddejobben?

Trøndelag er blant de tre første fylkene til å sette i gang med det nasjonale ryddeprogrammet Rydd Norge og Svalbard. Det er kysten langs Trøndelag som skal ryddes for marint avfall. Nå kan din virksomhet søke på jobben.

16.10.2020

Samferdselsministeren signerte tilleggsavtale

Fredag signerte partene i byvekstavtalen i Trøndelag en ny tilleggsavtale. Det betyr mer penger til kollektivtrafikk og myke trafikanter i Trøndelag. Den nye tilleggsavtalen i byvekstavtalen er verdt over 800 millioner kroner.  Fylkesmann Frank Jenssen og Mari Mogstad direktør for Kommunal- og justisavdelingen overvar signeringen.

16.10.2020

Midlertidig tillatelse til sortering av gravemasser - Heggstadmoen - Trondheim

Søknad om tillatelse  - midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim

15.10.2020

Regler for laksefisket 2021-2025

Høringsuttalelser om regler for laksefisket i Trøndelag for kommende år er oppsummert og sendt Miljødirektoratet. 

15.10.2020

Høring -midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim

Høring av søknad om midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim

07.10.2020

Oppstart av marint vern Borgan - Frelsøy

Fylkesmannen i Trøndelag har fått i oppdrag å melde oppstart av marint vern i Borgan - Frelsøy i Nærøysund kommune. I tillegg skal Fylkesmannen gjennomføre revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning.

07.10.2020

Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Asp pukkverk - Steinkjer kommune

Odd Einar Kne AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i Asp pukkverk i Steinkjer kommune.

01.10.2020

Søknad om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune

Mowi Feed AS avd. Valsneset søker om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune.    

24.09.2020

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Vasøy Fisk AS – Vasøy i Vallersund, gb.nr. 85/85, Ørland kommune

Vasøy Fisk AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 85 bnr. 85 på Vasøy i Vallersund, Ørland kommune (tidligere Bjugn kommune) (datert 07.09.20).

22.09.2020

Søknad om etablering av 3 deponier i forbindelse med ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).

Nye Veier AS skal bygge ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune). 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.