Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


13.06.2019

Ordfører i Malvik åpnet publikums-anlegg i Homla

I fossespruten fra Storfossen i Homla åpnet Ingrid Aune den klopplagte stien med sittegrupper som skal gi folk en enda bedre opplevelse av naturreservatet

11.06.2019

Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden

Fylkesmannen i Trøndelag sender med dette ut forslag til marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden i Ørland og Bjugn kommuner, jf. § 43 i naturmangfoldloven og § 37 i forvaltningsloven.

31.05.2019

Endringer i fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen få endringer i fisketidsforskriftene etter høring.

29.05.2019

Høring – søknad fra Nutrimar AS om økt produksjon i biproduktanlegget på Nordskag - Frøya

Nutrimar AS søker om å øke produksjonen i biproduktanlegget på Frøya. Økningen gjelder biprodukter av laks og kylling, samt tørking av tare. Frist for merknader er 1. juli 2019.

29.05.2019

Norsk Gjenvinning – søknad om å flytte tillatelsen til behandling av isolerglassruter fra Heimdal til Stjørdal kommune, Leira Industriområde

Norsk Gjenvinning søker om utslippstillatelse for behandlingsanlegg for isolerglassruter (klorparafiner, ftlater og isocyanater) i Stjørdal kommune.

24.05.2019

Forvaltning av fredet rovvilt

1.juni overtar Fylkesmannen på nytt behandlingen av søknader om skadefelling på rovvilt. Dette skjer årlig. Men vet du hvem som har ansvaret for hva innen forvaltingen av fredet rovvilt?  

13.05.2019

Høring – Søknad om endring av tillatelse – Hovsten container og gjenvinning AS

Hovsten container og gjenvinning AS søker om økt mengde næringsavfall inn på bedriftens anlegg på Tanem i Klæbu kommune.

10.05.2019

Utbedring av Gaula

Det skal bli bedre for villaks og sjøørret i Gaula. Fram til 2028 planlegges flere tiltak i Gaulavassdraget, sideelver og bekker for å øke bestanden av laks og sjøørret. I høst starter første del av prosjektet.

07.05.2019

Seminar om byggavfall og miljøgifter

Alle kommuner, avfallsaktører, entreprenører og konsulenter inviteres til seminar om byggavfall og miljøgifter på Stjørdal 19. september 2019.

02.05.2019

Vårer vassdrag og strender trenger små og store hender for å bli reine og uten avfall

Delta i å holde våre strender reine. Ryddeaksjonen i Hold Midt-Norge rent går fra 1.mai til 20.juni 2019. Om du tar kontakt med avfallsselskapet der du skal rydde kan du rydde både før og etter disse datoene.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.