Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Pelsdyrkompensasjon

Pelsdyrbønder som har bestemt seg for å avvikle nå, kan søke om kompensasjon.   

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 2025. Landbruksdirektoratet har fått ansvar for å forvalte ordningen som styres gjennom en ny forskrift.  
 
Pelsdyrbønder må søke om kompensasjon hos fylkesmannen. De som ønsker å klage på vedtaket hos fylkesmannen får klagen sin behandlet i Landbruksdirektoratet.
 
Skjemaet for å søke om pelsdyrkompensasjon finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/andre-ordninger/pelsdyr-kompensasjon/skjema

 

Landbruksdirektoratet har opprettet egne sider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/andre-ordninger/pelsdyr-kompensasjon der pelsdyrbønder finner informasjon om hvilke regler som gjelder, og hvordan du søker om kompensasjon. Sidene blir oppdatert dersom det kommer ny informasjon som pelsdyrbønder trenger å vite om.