Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for å gi et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 17.04.2020

Hensikten med det ekstraordinære tilskuddet er å sikre at aktiviteten i skogbruket ikke stanser opp på grunn koronapandemien.

Det er usikkert om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Årsaken er at koronasituasjonen fører til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser. Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020. 

Skognæringen har understreket at ved bruk av annen arbeidskraft vil de få økt kostnader med rekruttering, opplæring og mer oppfølging i felt. Dette  er årsaken til at det nå er innført et ekstraordinært tilskudd.

Tilskuddet er regulert av en egen midlertidig forskift som du finner her.

Du finner mer informasjon om ekstraordinært plantetilskudd på regjeringen.no.

 

Kontaktpersoner