Frister i forbindelse med tilskudd til kriseberedskap i reindrifta

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke kjent med at det foreligger en beitekrise i våre forvaltningsområder, men vi vil videreformidle informasjon fra landbruksdirektoratet om noen viktige frister du bør være klar over dersom det søkes om tilskudd. Man bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap.

Du kan søke om tilskudd til kriseberedskap gjennom ditt reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet må bruke søknadsskjemaet for midler til kriseberedskap vinteren 2020, som du finner her. Søknaden sendes på epost til fylkesmannen i ditt reinbeiteområde. Du bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap. Fylkesmannen vil bruke inntil fire virkedager på å behandle søknaden. Dette forutsetter at all dokumentasjon som etterspørres er vedlagt og at det er gitt en god beskrivelse på hvordan beitetilgangen er i området.

Når fylkesmannen har behandlet søknaden sendes denne over til Landbruksdirektoratet. Vi gjennomfører utbetalinger tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag. Avhengig av hvilken bankforbindelse distriktet har, vil utbetalingen komme inn på distriktets konto i løpet av 1-2 virkedager.

Landbruksdirektoratet må ha mottatt fylkesmannens vedtak senest torsdag 2. april. Du bør derfor søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap. Forøvrig utbetaler vi fortløpende når vi mottatt vedtakene fra fylkesmannen.