Utvidet frist for levering av melding om reindrift

Foto: Camilla Knutsen
Foto: Camilla Knutsen

Skjema for innlevering av melding om reindrift er nå tilgjengelig igjen i Altinn.

Fristen for å levere melding om reindrift (MOR) er utsatt til 12. april på grunn av nettverksproblemer hos Landbruksdirektoratets sider.

Nettverksproblemer 9.april førte til at det var vanskelig å komme inn i Landbruksdirektoratet sine sider. Fristen for å levere melding om reindrift er derfor forlenget med to dager og er utsatt til 12. april.

Frist for søknad om erstatning er fortsatt 15. april, og søknad om tilskudd 31. mai.

For mer info om levering om melding om reindrift, søknad om tilskudd og erstatning se fylkesmannens sider

eller Landbruksdirektoratets sider