Utbetaling av tilskuddene til siidaandeler og tamreinlag starter i juni

Fylkesmannen har blitt orientert av Landbruksdirektoratet om at utbetaling av tilskudd starter i juni

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag har tidligere år blitt utbetalt fra 1. juli og deretter en gang per uke. I år starter utbetaling av tilskuddene tre uker tidligere.

Fristen for å søke om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er i år 3. juni på grunn av pinsehelga. Med grunnlag i beitekrisen vinteren og våren 2020, vil Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet prioritere tilskuddsbehandlingen, slik at de første vedtakene om tilskudd legges til utbetaling fredag 12. juni. Deretter utbetales det tilskudd hver fredag.

Beitekrisen har rammet reineierne hardt og vi ønsker derfor å prioritere tilskuddsbehandlingen slik at reineierne så raskt som mulig får utbetalt tilskuddene sine, sier Liv Berit Hætta, direktør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Fylkesmannen oversender vedtak til Landbruksdirektoratet fortløpende, og direktoratet registrerer for utbetaling førstkommende fredag etter at vi har mottatt dem.

Har du spørsmål om søknad om tilskudd, kan du kontakte Fylkesmannen i Trøndelag.