Smittevern og beredskap i reindrifta mot koronaviruset

Foto: Ingo M. Danielsen
Foto: Ingo M. Danielsen

Situasjonen med koronaviruset - Covid 19 har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten.

Reindriftsutøvere er kanskje ikke den aller mest utsatte gruppen for koronaviruset i samfunnet, men noen punkter vil vi anbefale at alle involverte i reindrifta tenker på fremover.

Hvordan unngår jeg å bli smittet eller smitte andre?

Først og fremst vil vi anbefale at dere følger de smittereduserende rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Følgende kan gjøres for å forebygge smitte:

 • Hold minst én meters avstand til personer
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta
 • Bruk av antibac/håndsprit, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Bruk av teknologiske hjelpemidler (sender/mobil osv.) for å holde avstand
 • Vask/tørk med antibac av kikkert, sender (iCom, apparatet, walkietalkie) inkl. mikrofon, telefonskjerm, GPS, skuterstyre, hørselvern, bilratt og andre personlige berøringspunkter/gjenstander
 • Unngå direktekontakt med overflater som bensinpumpehåndtak, dørhåndtak mm. Bruk hansker eller jakkeerme.
 • Minimere besøk, spesielt til personer i risikogruppen
 • Ved opphold i gjeterhytte/låavtege/gåetie oppfordrer vi at det begrenses til nærmeste familie/ gruppe. Tilrettelegg for håndvask/ ha antibac lett tilgjengelig.

Begrense inntak av rein på gjerde - skilling

Koronaviruset er svært smittsomt og helsemyndighetene ber om at alle holder avstand for å begrense risikoen for smitte. Det gjelder på jobb, ute og der hvor man til enhver tid befinner seg. Ved skilling av rein kan dette bli en utfordring og vil være en av de største risikofaktorene for spredning av smitte innad i reindrifta. Derav må skilling begrenses i størst mulig grad, spesielt dersom det vil være grupper og personer fra flere nabodistrikt/ samebyer.

Dersom det er absolutt nødvendig med inntak av rein på gjerde, skal dette avklares nærmere med fylkesmannens reindriftsavdeling. Det bes også om at det fra distriktets/reinlagets side kommer med forslag til hvordan gjennomføre skilling med tanke på smittevern.

Transport - lasting og utslipp 

Unngå nærkontakt med sjåfører eller reineiere utenfra i forbindelse med transport av dyr. Dette gjelder spesielt ved lasting. Sett gjerne et fast arbeidslag til å gjøre jobbenog unngå mest mulig nærkontakt med hverandre. 

Bruk av avløsere og drenger 

Vi anbefaler at dere bruker mest mulig faste folk som drenger og avløsere. Unngå for stor sirkulasjon av utenforstående inn i arbeidsfellesskapetPass på at avløsere og drenger tar tilstrekkelig smittevernhensyn i egen hverdag og i kontakt med andre. 

Arbeid i helikopter 

Nærkontakt med pilot er umulig å unngå inne i helikopteretTenk gjennom hvem dere plasserer i helikopteret. Det er en risiko for at denne personen kan havne i karantenePersonen kan utgjøre en smitterisiko for andre i arbeidsfellesskapet etterpå. Derfor bør denne personen være ekstra nøye med å holde avstand til andre i en tilstrekkelig tidsperiode etter helikopterflyging. 

Hva gjøres dersom flere blir syke?

Hva gjør vi om det er mange reineiere eller annen arbeidskraft som blir syk på samme tid? Hvilke arbeidsoperasjoner er det kritisk å få gjennomført? Hva er viktig for å sikre god dyrevelferd og helse blant reineierne? 

Det er lurt å tenke gjennom slike spørsmål før dere står i en kritisk situasjon.

I en situasjon der et større antall reindriftsutøverne blir smittet/satt i karantene, er det viktig med gode planer internt i reindrifta for samarbeid mellom sijteandelene. Reindriftsavdelingen vil anbefale at reinbeitedistriktene har en plan for håndtering av en situasjon der mange gjeterne blir ute av stand til å dra på fjellet. Ved behov kan vi bistå sijten.  

Vi anbefaler at dette diskuteres innad i distriktet/reinlaget og at informasjon om smittevern blir gitt ut.

Har du spørsmål?

Reindriftskontorene på både Snåsa og Røros er inntil videre stengt for publikum av hensyn til smittevern, men vi kan nås på telefon eller pr. e-post. Ved helsefaglige spørsmål, vil vi henvise til lokale helsemyndigheter/legekontor og Folkehelseinstituttets hjemmesider.