Ny konstituert direktør

Camilla Knutsen er konstituert som direktør for reindriftsavdelingen. Tidligere direktør Helge Hansen fortsetter i samme avdeling som fagdirektør.  

Camilla har jobbet i reindriftsforvaltningen i 14 år og har kontorsted på Røros.

Helge har gått over til stilling som fagdirektør og vil ha fokus på produktivitet og kvalitet i reinkjøttproduksjonen.

Stilling som ny direktør lyses ut i løpet av vinteren/våren.