Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Erstatning for tap til fredet rovvilt

Søknad om erstatning sendes på papir til Fylkesmannen innen den 15. april.

Opplysninger fra sijteandelens tap til rovvilt i melding om reindrift utgjør grunnlag for behandling av søknad om erstatning.

Det er fylkesmannen i Trøndelags klima- og miljøavdeling som behandler søknaden. For Svahken sijte er Fylkesmannen i Innlandet som behandler søknad om erstatning.

Melding om reindrift må være godkjent før søknaden kan behandles.