Fylkesmannen i Trøndelag søker reindriftsdirektør

Reindriftsavdelingen har ledig stilling som reindriftsdirektør med kontorsted Røros eller Snåsa.

Direktøren er reindriftsavdelingens øverste leder og har det administrative og faglige resultatansvaret for avdelingen. Det betyr at direktøren har ansvar for avdelingens organisering, økonomistyring og prioritering av oppgaver og ressurser.

Kontorsted er enten Røros eller Snåsa, men noe reising må påberegnes.

Se her for fullstendig utlysningstekst og søknad.

Søknadsfrist er tirsdag 31. mars 2020.