Samenes nasjonaldag i Trøndelag

Samisk nasjonal dag er den 6. februar.
Samisk nasjonal dag er den 6. februar.

Saemiej åålmegebiejjie/Samenes nasjonaldag feires rundt i hele Sapmi. For innbyggerne i Trøndelag er det mulighet til å delta på flere arrangement over hele fylket, i uka vi er inne i.

Nord universitet har samisk uke fra 4. februar

https://www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/Sannhets-og-forsoningskommisjonens-arbeid.aspx

https://gielemnastedh.no/2020/01/program-samefolkets-dag-2020/

Røros kommune

har eget program på samenes nasjonaldag:

https://roros.kommune.no/aktuelt/program-samenes-nasjonaldag/

Sverresborg Folkemuseum

Sverresborg Folkemuseum markerer også samenes nasjonaldag med et eget arrangement:

https://sverresborg.no/samisk-nasjonaldag-6-februar-2020

Raarvihken tjïelte - Rørvik kommune

I Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune blir det servert kaffe og kake på kommunehuset og legesenteret. Dette foregår hele dagen.

På Oppvekstsenteret vil barnehagen og skolen jobbe med samisk tema, og det vil bli servert kake til barna der også. Så har kommunen invitert alle samer i over 60 år, i kommunen, til middag på Helsesenteret.

NTNU

Her er lenke til en nettutstilling hos NTNU.

https://www.ntnu.no/museum/fra-samisk-samling

Skoler og barnehager

For skoler og barnehager kan finne mer informasjon her: https://ovttas.no/nb

Kontaktperson: Liv Ingegerd Selfjord, tel. 73199348