Ny kunnskap om skolemåltid

Fylkesmannen i Trøndelag har siden 2018 jobbet aktivt med å finne løsninger for å innføre skolemåltider i trøndelagsskolene. Nå foreligger det en fersk evaluering og ny kunnskap om skolemåltidet, og hva hva det betyr for elevenes skolehverdag. 

Evalueringsrapporten fra Høgskulen på Vestlandet har sett på elevenes vaner og oppfatninger av skolemåltidet. Det kan bidra til økt innsikt i hvilken betydning tilrettelagte skolemåltider kan ha for elevenes matinntak og sosiale trivsel på skolen.

Det er tre avdelinger hos Fylkesmannen som er ansvarlig for skolemåltid-prosjektet. Sammen med Oppvekst- og velferdsavdelingen er også Helse- og omsorgsavdelingen og Landbruksavdelingen tett koblet på arbeidet.

 

Matpakke, varmlunsj eller smørelunsj?