Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

Reindriftsavdelingen og klima- og miljøavdelingen har ledig stilling som jurist.

Stillingen er organisatorisk knyttet til både reindriftsavdelingen og klima og miljøavdelingen

Oppgaver/ansvarsområde er blant annet:

  • Bidra med juridisk kompetanse innenfor hele fagfeltet som forvaltes av hhv. Reindriftsavdelingen og Klima- og miljøavdelingen  
  • Klagesaksbehandling
  • Bistå og delta i avdelingenes kontroll- og tilsynsarbeid
  • Veiledning innenfor de aktuelle saksfeltene

Stillingen vil fortrinnsvis lokaliseres på Røros eller Snåsa, men fylkesmannen har også kontorer i Steinkjer og Trondheim.

Kontaktpersoner