Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

Høringene og kunngjøring av merker legges ut på en egen side, https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Landbruk-og-mat/Reindrift/Reindrift/Reinmerker/nye-reinmerker-pa-horing-og-kunngjoring/

Dette gjelder både merker i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde.

Kontaktpersoner