Reindriftskonferansen 2019

Kalvemerking i Gåebrien sijte - foto: Camilla Knutsen
Kalvemerking i Gåebrien sijte - foto: Camilla Knutsen

Årets reindriftskonferanse for reineiere/tamreinlag i vårt forvaltningsområde er under full planlegging. Konferansen vil i år arrangeres i samarbeid med rovviltnemnda i region 6 og holdes på Scandic Hell hotell den 28-29. mai 2019.

Reindriftskonferansen holdes fra lunsj-til-lunsj og arrangeres i år i samarbeid med rovviltnemnda i region 6. Tema for dag 1 er rovvilt og tema for dag 2 er fremtidsrettet reindrift.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer etterhvert, men enn så lenge ber vi dere om å holde av datoen!

Informasjon om program og påmelding kommer etter hvert, men enn så lenge ber vi dere om å holde av datoen!

Fylkesmannen dekker konferanseavgift, kost og losji for inntil 2 personer i hver sijteandel/tamreinlag. Første kvinne/mann prinsippet vil gjelde, men det vil selvsagt være mulighet for å delta utover det begrensa antallet dersom man dekker egne kostnader.