Oversikt over frister for innlevering av melding om reindrift og søknad om tilskudd/ erstatning

Foto: Marit Eggen
Foto: Marit Eggen

Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over hvilke papirer som skal inn når og hvor. Her har du en oversikt!

Melding om reindrift - frist 10. april via Altinn/ papir

Søknad om erstatning - frist 15. april via papir

Søknad om tilskudd - frist 31. mai via Altinn/ papir.

Melding om reindrift - frist 10. april 2019

For å levere melding elektronisk må du logge inn i Altinn - Melding om reindrift.

Hvis du vil levere på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet.


Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt - frist 15. april 2019

Sendes til fylkesmannen. Søknaden er ikke mulig å levere elektronisk. Bruk skjema på landbruksdirektoratet papirskjema fra Landbruksdirektoratet

Se nedenfor for postadresse.


Søknad om tilskudd - frist 31. mai 2019

For å søke elektronisk må du logge inn i Altinn - Melding om reindrift. OBS: søknadsskjema for tilskudd åpnes den 24. april.

Hvis du vil søke på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet.


For innsending av dokumenter per post benyttes følgende adresse:

Fylkesmannen i Trøndelag

Reindriftsavdelingen

Postboks 2600

7734 Steinkjer.

Eventuelt så kan de leveres til oss på Snåsa eller Røros eller sende skjemaet inn via sikker melding via vår hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Om-oss/Kontakt-oss/

Skjemaet krever innlogging med MinID, BankID e.l.


Dersom dere har spørsmål eller vil ha veiledning kan dere kontakte Marit, Elsemari eller Risten-Marja. Det er mye som skjer fremover så det kan være greit å avtale tidspunkt på forhånd.