Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Foto: FMTL v/ Elsemari Iversen
Foto: FMTL v/ Elsemari Iversen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.

 

Kjøretøyet må registreres på en virksomhet og ikke på en privatperson. Reindriftsavdelingen kan utstede bekreftelse på næringstilhørighet ved forespørsel.

Hvem kan søke?

For å få avgiftsfritak må virksomheten være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Virksomheten må ha enten

 • medlemmer i sijteandeler med reinmerke, eller
 • konsesjon til reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet

Kjøretøyet må registreres på virksomheten, ikke en privatperson.

Kjøretøyet må hovedsaklig benyttes i reindriftsvirksomhet.

Slik søker du

Du søker ved å logge inn i Altinn og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Dette må du legge ved søknaden:

 • Bekreftelse fra fylkesmannen på at virksomheten har deltakere med reinmerke eller fått tildelt konsesjon.
 • Firmanavn og organisasjonsnummer
 • Opplysninger om kjøretøyet:
  • Merke og typebetegnelse
  • Ramme - chassisnummer
  • Skjemaet NA-0221/melding til registrering/tollkort

Antall kjøretøy

 • Virksomheter med deltakere som har reinmerke kan til enhver tid maksimalt ha 4 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg.
 • Virksomheter med konsesjon for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområde kan maksimalt ha 8 avgiftsfrie kjøretøy registrert på seg til enhver tid.