Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samling om kystnatur!

Dato:
4. oktober 2018 12.00 - 5. oktober 2018 12.00
Sted:
Frøya
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommuner, frivillige organisasjoner, bedrifter og statlig sektor som arbeider med naturforvalting

Den 4.-5.oktober var kommuneansatte, statsetater, frivillige organisasjoner og andre som jobber med naturforvaltning i Trøndelag på Frøya for å lære mer om naturen langs kysten vår.

Publisert 26.07.2018

Program og foredrag fra samlingen finner dere under dokumenter.

Ut for å lære om kystnatur. Foto: Beate Sundgård