Matglede for barn og unge. Skolemåltid

Dato:
26. mars 2019 16:00 - 27. mars 2019 16:00
Sted:
Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Arrangør:
Oppvekst og velferdsavdelingen
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag. Andre som har interesse
Påmeldingsfrist:
13.03.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å satse på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet av skoledagen.

Fylkesmannen har mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial utjevning og et forebyggende perspektiv i henhold til folkehelsearbeid.

Det er gjort tildeling av skjønnsmidler til fem kommuner. Vikna, Verdal, Indre Fosen, Røros og Lierne skal prøve ut ulike modeller for skolemåltid i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag tilbyr en samling på Scandic Hell, Stjørdal 26.-27. mars 2019.

Tirsdag 26. mars kl. 16.00-18.30 for deltakere i prosjektet. Vikna, Verdal, Indre Fosen, Røros og Lierne kommune.
Fylkesmannens rolle, status ved den enkelte kommune, dialog og erfaringsutveksling. 

Onsdag 27. mars kl. 9.30 -16.00.
Åpen samling for alle kommunene i fylket. Inspirasjon og kunnskapsbygging.

Kommunene kan stille med to deltakere hver.