Invitasjon til fag/nettverkssamling med tema barn og unge med funksjonsnedsettelse

Dato:
26. februar 2019 11:30 - 27. februar 2019 13:00
Sted:
Bårdshaug herregård Orkanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre

Tema barn- og unge med funksjonsnedsettelse 26 og 27 februar.

Fylkesmannen skal dette året ha to fag/nettverkssamlinger gjennom opptrappingsplanen Habiliteriing og rehabilitering hvor fokuset er habilitering for barn og unge. Målgruppen er faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre.

Samlingen skal  legge til rette for at ansatte som jobber med habiliteringsområdet for barn/unge skal ha mulighet for å komme sammen og dele erfaringer og videreutvikle kunnskapsbasert habilitering. Samlingen skal være dialogbasert, det forventes derfor aktiv deltagelse og gjerne at deltagerne på forhånd har diskutert temaene på sin arbeidsplass.

Oppdatert program finner du under dokumenter til høyre.

Du vil få beskjed om du ikke får plass på samlingen. 

Fagsamlingen dekkes av Fylkesmannen, med unntak av reise. Dersom påmeldte ikke møter vil de belastes med et gebyr på kr. 2000,-

 

Dato:
26. februar 2019 11:30 - 27. februar 2019 13:00
Sted:
Bårdshaug herregård Orkanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre