Konferanse om rus- og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Dato:
29. november 2018 08:30 - 15:15
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen.
Påmeldingsfrist:
05.11.2018 23:00:00

Konferansen arrangeres i samarbeid med kompetansesentrene NAPHA, KORUS, RVTS og KBT. Brukerorganisasjonene RIO og Mental helse. NAV Trøndelag og Trondheim kommune.

Vi er midt i perioden av opptrappingsplanen for rusfeltet, og sentrale tema vil være knyttet til dette. Hva har vi lyktes med, og hva blir viktige innsatsområder i siste del av planperioden?

Konferansen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 650,- (Kostnad dagpakke)

Fylkesmannen betaler overnatting for deltakere som har reisevei to timer eller mer. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kommune.

Velkommen til konferanse!

Opptrappingsplan på rusfeltet 2016-2020

Ønsker overnatting fra den 28.november til den 29. november
Jeg samtykker til at opplysningene oppgitt i dette skjema lagres hos Fylkesmannen til seminaret er gjennomført, og at opplysningene brukes i deltakerlister, navneskilt mv. til seminaret.
Jeg samtykker til at opplysningene oppgitt i dette skjema lagres og brukes også etter seminaret, slik at Fylkesmannen kan fortsette å holde kontakt med deg fremover (for utsendelse av informasjon, invitasjon til nye konferanser, questback m.m.)
Dato:
29. november 2018 08:30 - 15:15
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen.
Påmeldingsfrist:
05.11.2018 23:00:00