Invitasjon til DEKOM -seminaret 2020

Dato:
26. februar 2020 09:00 - 27. februar 2020 13:00
Sted:
Scandic Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Skoleeiere, rektorer, KS, organisasjonene og UH
Påmeldingsfrist:
13.01.2020 23:59:00

Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (DEKOM) er nå inne i sitt tredje år.

 

 

Foredrag fra konferansen:

 

Velkommen til DEKOM-seminaret 2020

Bjørn Rist og Ragnhild Superstad Lyng, Fylkesmannen i Trøndelag

Forutsetninger -en felles kjerne i samarbeidet

Kåre Andreas Folkvord, leder for samarbeid med utdanningssektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora -Universitetet i Stavanger

Praksis er vanskelig å oppdage, og vanskeligst er det å oppdage sin egen analyse av datagrunnlag.

Lars Arild Myhr, SePU

Fagfornyelsen -eksempler på undervisningspraksiser

Arne Johannes Aasen og Kjersti Wæge, MatteLiST

 

Fra flate fakta til levende læring

Jo Røislien

 

 

 

Den viktigste delen av arbeidet med kompetanseutvikling skjer på den enkelte skole, og i det enkelte kompetansenettverk. Kontakten Fylkesmannen har med skoleeierne/nettverkene, viser at arbeidet organiseres ulikt – og at man har valgt ulike tema og fagområder i arbeidet. Uavhengig av dette, ser vi at mange av utfordringene og behovene er de samme. Vi har derfor valgt å ha et årlig treffpunkt for alle aktører i ordningen; DEKOM-seminaret.

DEKOM-seminaret har flere mål. Vi ønsker et seminar der vi får noe påfyll av kunnskap som kan bidra til læring og utvikling. Vi ønsker også erfaringsdeling, samtidig som det er nødvendig med et stoppunkt for å vurdere om vi er på rett veg. Hva har fungert bra, og hva har ikke gjort det? Fylkesmannen har i den anledning pekt på fire sentrale spørsmål. I tildelingsbrev av ultimo juni 2019, bebudet vi at alle skoleeierne i samarbeid med rektorene, i forkant av DEKOM-seminaret, måtte forberede seg på å besvare fire spørsmål:

 • Hvordan har din skoleeier/skole sikret lokal forankring av utviklingstiltakene?
 • Hvordan har din skoleeier/skole hindret fragmentering av utviklingstiltakene?
 • Hvordan har din skoleeier/skole bidratt til at tiltaket ikke kun er enkeltstående samlinger, men er et skolebasert kompetanseutviklingsløp?
 • Hvordan har din skoleeier/skole bidratt til at elevstemmen ble ivaretatt i planlegging og evaluering av tiltakene?

I vedlagte dokument finner dere beskrivelse på metodikk som skal brukes for erfaringsdelingen knyttet til disse spørsmålene.

Hvis den nye modellen skal styrke skolesektoren i Trøndelag, ser Fylkesmannen også nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å skape en felles forståelse for hva modellen innebærer. Vi vil sette av tid til å arbeide både i og på tvers av kompetansenettverkene, men også med plenumsinnslag. Nærmere detaljer omkring program, kommer etter hvert, men vi kan love praksisfortellinger fra Trøndelag, og faglige plenumsinnlegg. Vi vil sette fokus på analysekompetanse, fagfornyelse og utviklingspartnerrollen.

Fylkesmannen dekker konferansedeltakelse, måltider og overnatting.

Påmeldingen er bindende, og det faktureres for utgifter knyttet til konferansedeltakelse ved manglende oppmøte.

 

Ramme for seminaret

Onsdag 26. februar

 • Registrering og morgenmat mellom kl. 09:00 – 10:00
 • Arbeid i kompetansenettverkene og i plenum
 • Lunch kl. 13:00
 • Avslutning faglig program kl.16:00
 • Middag kl. 19:00

Torsdag 27. februar

 • Oppstart kl 09:00
 • Dagen avsluttes med lunsj klokken 13.00

 

Seminaret er nå FULLTEGNET.

Dato:
26. februar 2020 09:00 - 27. februar 2020 13:00
Sted:
Scandic Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Skoleeiere, rektorer, KS, organisasjonene og UH
Påmeldingsfrist:
13.01.2020 23:59:00