Sluttkonferanse for ROP-tilsynet

Dato:
5. desember 2019 10:00 - 16:00
Sted:
Rica Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Leder av NAV-kontor, Leder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen (rådmann for området), Kompetansesentrene, KS og Brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
30.11.2019 23:59:00

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte i 2018/2019 tilsyn i seks kommuner i Trøndelag under temaet «Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

I 2019 gjennomføres i tillegg med samme tema egenvurderingstilsyn i fylkets øvrige kommuner. For å formidle erfaringer fra tilsynet inviterer vi til en sluttkonferanse for tilsynet. Konferanse vil foruten fylkesmannens og Statens helsetilsyn sine erfaringer fra tilsynet også ta frem hva brukerne har av forventninger, en kommunes erfaring med tilsyn, samt refleksjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet om veien videre. 

Deltakelsen er gratis, men deltakerne må selv betale reise og eventuelle oppholdsutgifter.

Dato:
5. desember 2019 10:00 - 16:00
Sted:
Rica Hell hotell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Leder av NAV-kontor, Leder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen (rådmann for området), Kompetansesentrene, KS og Brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
30.11.2019 23:59:00