«Barn først» for bedre oppvekst i Trøndelag!

Dato:
3. desember 2019 08:30 - 4. desember 2019 15:15
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Fylkeskommunen, Velferdsnettverket av regionale statsetater og Kompetansesenterforum Midt-Norge.
Målgruppe:
«Barn først» er en faglig møtearena for alle i Trøndelag som jobber med og for barn, unge og deres familier. Vi oppfordrer kommunene til å også stille med representanter fra ungdomsråd eller tilsvarende.
Påmeldingsfrist:
31.10.2019 23:30:00

Temaet for årets konferanse er «Verdighet – en god barndom varer hele livet».

«Barn Først» setter spesielt fokus på hva som skal til for å skape en god oppvekst - hvordan «laget» rundt sårbare barn og unge jobber sammen for et best mulig tjenestetilbud som er til barnas og de unges beste.


Deltakeravgift kr. 500,- inkluderer konferanse og dagpakke 3. og 4. desember

Overnatting – bestilles og betales av den enkelte -Se invitasjonsbrev til høyre på siden.

Dato:
3. desember 2019 08:30 - 4. desember 2019 15:15
Sted:
Scandic Hell
Arrangør:
Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Fylkeskommunen, Velferdsnettverket av regionale statsetater og Kompetansesenterforum Midt-Norge.
Målgruppe:
«Barn først» er en faglig møtearena for alle i Trøndelag som jobber med og for barn, unge og deres familier. Vi oppfordrer kommunene til å også stille med representanter fra ungdomsråd eller tilsvarende.
Påmeldingsfrist:
31.10.2019 23:30:00