To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Dato:
20. november 2019 09:00 - 21. november 2019 15:00
Sted:
Bårdshaug Herregård
Ansvarlig:
Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse
Målgruppe:
Bårdshaug Herregård
Påmeldingsfrist:
14.10.2019 23:00:00

Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortest mulig reisevei for deltakerne.

Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling.

Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta, da det blir gitt informasjon fra blant annet gjennomført ROP tilsyn (systemrevisjon) og pakkeforløp psykisk helse og rus.

Øvrige tema i samlingen blir:

- Brukermedvirkning i tjenesteutvikling

- Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid

- IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.

 

I alle samlinger skal eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre.

Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.

Samlingen er gratis og inkluderer middag og en overnatting. Reise må dekkes av deltakerne.

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert for faktiske utgifter (kostnad dagpakke og overnatting).

Arrangører forbeholder oss retten til å justere antall påmeldte fra hver kommune siden det er begrenset antall plasser.

Andre samlinger:

Dato Sted Påmeldinger
22. og 23. mai

Scandic Rock City Namsos

Påmeldingsfrist 07. mai
15. og 16. oktober Scandic Hell Påmeldingsfrist 9. september

 

Kontaktpersoner:
Ingunn Flakne Solberg: fmtlifs@fylkesmannen.no

Stein Arve Strand: Stein.Arve.Strand@stolav.no

Arve Almvik: arve.almvik@napha.no

 

 

Påmelding til nettverkssamling

Ønsker du å delta
Ønsker du overnatting mellom kursdagene
Ønsker du å delta på festmiddag
Jeg samtykker til at opplysningene oppgitt i dette skjema lagres hos Fylkesmannen til seminaret er gjennomført, og at opplysningene brukes i deltakerlister, navneskilt mv. til seminaret.
Jeg samtykker til at opplysningene oppgitt i dette skjema lagres og brukes også etter seminaret, slik at Fylkesmannen kan fortsette å holde kontakt med deg fremover (for utsendelse av informasjon, invitasjon til nye konferanser, questback m.m.)
Legg til i egen kalender
Dato:
20. november 2019 09:00 - 21. november 2019 15:00
Sted:
Bårdshaug Herregård
Ansvarlig:
Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse
Målgruppe:
Bårdshaug Herregård
Påmeldingsfrist:
14.10.2019 23:00:00