To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Dato:
22. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 15:00
Sted:
Scandic Rock City Namsos
Arrangør:
Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse
Påmeldingsfrist:
07.05.2019 23:00:00

Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortest mulig reisevei for deltakerne.

Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling.

Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta, da det blir gitt informasjon fra blant annet gjennomført ROP tilsyn (systemrevisjon) og pakkeforløp psykisk helse og rus.

Øvrige tema i samlingen blir:

- Brukermedvirkning i tjenesteutvikling

- Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid

- IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.

 

I alle samlinger skal eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre.

Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.

Samlingen er gratis og inkluderer middag og en overnatting. Reise må dekkes av deltakerne.

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert for faktiske utgifter (kostnad dagpakke og overnatting).

Arrangører forbeholder oss retten til å justere antall påmeldte fra hver kommune siden det er begrenset antall plasser.

Andre samlinger:

Dato Sted Påmeldinger
15. og 16. oktober Scandic Hell Påmeldingsfrist 9. september
20. og 21. november Bårdshaug Herregård Påmeldingsfrist 14. oktober

 

Kontaktpersoner:
Ingunn Flakne Solberg: fmtlifs@fylkesmannen.no

Stein Arve Strand: Stein.Arve.Strand@stolav.no

Arve Almvik: arve.almvik@napha.no

 

 

Dato:
22. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 15:00
Sted:
Scandic Rock City Namsos
Arrangør:
Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse
Påmeldingsfrist:
07.05.2019 23:00:00