Invitasjon til fagdag pasient og brukerrettighetsloven kap 4A Trondheim -FULLTEGNET

Dato:
25. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelagi samarbeid med Utviklingsenter Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell i helse og omsorgstjenesten kommune og spesialisthelsetjenesten

Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Utviklingssenter i Trøndelag  inviterer til opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.  25 mars på Statens hus Trondheim

Reglene i kap. 4A skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetterseg helsehjelp.

Formålet med fagdagen

  • Gi opplæring i kapittel 4 a i Pasient- og brukerrettighetsloven, spesielt med fokus på vurdering av samtykke, motstand og tillitsskapende tiltak.
  • Sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.
  • Forebygge og redusere bruken av tvang

Programmet finner du til høyre.

Fagdagen er gratis, men påmeldte som ikke møter må betale et gebyr på kr. 500,-

Frist for påmelding: 14 mars

Dato:
25. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelagi samarbeid med Utviklingsenter Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell i helse og omsorgstjenesten kommune og spesialisthelsetjenesten