Invitasjon til fagdag pasient og brukerettighetsloven kap 4A Steinkjer -FULLTEGNET

Dato:
19. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus Steinkjer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i samarbeid med Utviklingsenter Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell i helse og omsorgstjenesten (kommune og spesialisthelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
10.03.2019 00:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Utviklingssenter i Trøndelag  inviterer til opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.  19 mars på Statens hus Steinkjer

Reglene i kap. 4A skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetterseg helsehjelp.

Formålet med fagdagen

  • Gi opplæring i kapittel 4 a i Pasient- og brukerrettighetsloven, spesielt med fokus på vurdering av samtykke, motstand og tillitsskapende tiltak.
  • Sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen.
  • Forebygge og redusere bruken av tvang

Programmet finner du til høyre.

 

Fagdagen er gratis, men påmeldte som ikke møter må betale et gebyr på kr. 500,-

Frist for påmelding: 10 mars

Dato:
19. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus Steinkjer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i samarbeid med Utviklingsenter Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell i helse og omsorgstjenesten (kommune og spesialisthelsetjenesten
Påmeldingsfrist:
10.03.2019 00:00:00

Kontaktpersoner