Studie i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Dato:
22. januar 2019 08:00 - 23. januar 2019 16:00
Sted:
campus NTNU Trondheim.
Arrangør:
NTNU Orkdal kommune
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt

Fylkesmannen har vært pådriver for å få  i gang studie i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestenesten i Trøndelags kommunene. Orkdal kommune har tatt ansvar for avtalen med NTNU, og studiet starter januar 2019.

Søknadsfrist er: 30.10.2018


Bakgrunnen for dette studietilbudet er etterspørsel om kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet vil særlig ha fokus på kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordring som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse.

Målgruppen for dette studiet er ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng. Emne Juridisk metode og forvaltningsrett, starter i januar 2019. Det er to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim.
Dato for disse samlingene er 22.01/ 23.01, og 12.03/ 13.03.
Dette emnet er obligatorisk for alle.

Emne Helserett starter høsten 2019 og har også to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim.

Se følgende nettside for mere informasjon og lenke til søknadsweb:
https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17448  

Dato:
22. januar 2019 08:00 - 23. januar 2019 16:00
Sted:
campus NTNU Trondheim.
Arrangør:
NTNU Orkdal kommune
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt

Kontaktpersoner

Lenker