Invitasjon til fagdag Taushetsplikt og etikk i helse- og omsorgstjenesten på Scandic Hell Stjørdal

Dato:
29. november 2018 09:00 - 14:30
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene, brukerorganisasjoner, andre med interesse for fagdagen.
Påmeldingsfrist:
15.11.2018 23:55:00

Invitasjon til fagdag "Taushetsplikt og etikk i helse- og omsorgstjenesten" på Scandic Hell Stjørdal.

Personell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten med fagdagen er at ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal bli oppdatert og bevisstgjort i forhold til taushetsplikt og etikk i tjenesten.

Fagdagen er tenkt lagt opp med forelesninger og diskusjoner/spørsmålsrunder.

Kursavgift: Fagdagen dekkes av Fylkesmannen i Trøndelag. Den enkelte kommune dekker kostnader til reise og eventuell overnatting for sine deltakere. Påmeldte som ikke møter må betale en avgift på kr. 650,-
Påmeldingsfrist: 15. november 2018

 

Program: 

09.00 – 09.30 Registrering - Kaffe  

09.30 – 09.35 Velkommen og praktiske opplysninger Fylkesmannen v/Thea H Kveinå

09.35 – 11.30 «Taushetsplikt i helse - og omsorgstjenesten» Theo Dretvik

11.30 – 12.30 LUNSJ 

12.30 – 14.30 «Etikk i helse- og omsorgstjenesten»  Theo Dretvik

14.30 Vel hjem 

Foreleser vil legge inn pauser der det er naturlig.

 

Ved eventuell stor påmelding forbeholder Fylkesmannen seg retten til å prioritere deltagelse. Dersom du ikke får plass vil du få beskjed. Dersom du reserverer deg mot å stå på deltagerliste ber vi om å gi beskjed i mail til kontaktperson.

 

Dato:
29. november 2018 09:00 - 14:30
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene, brukerorganisasjoner, andre med interesse for fagdagen.
Påmeldingsfrist:
15.11.2018 23:55:00

Kontaktpersoner

Påmelding taushetsplikt Stjørdal 29.11