Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
19. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag, Bufetat og helseforetaket Midt Norge Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner - Samordning og samhandling Scandic Lerkendal i Trondheim
20. nov - 21. nov 47 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Bårdshaug Herregård
20. nov - 21. nov 47 Norsk Vann Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg Stjørdal, Quality Airport Hotel Værnes
20. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO) Invitasjon til kurs i muntlig vurdering TROVO – Trondheimsporten (Holtermanns veg 70)
21. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Konferanse om bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming Scandic Hell, Stjørdal
23. nov 47 Fylkesmannen i Trøndelag Statsborgerseremoni 2019 -Trondheim Øysteinssalen i Erkebispegården, Trondheim
27. nov 48 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om tjenesten opplysning, råd og veiledning Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal
27. nov 48 Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS (Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Fra plan til praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene Statens Hus Trondheim, auditoriet
desember 2019
03. des - 04. des 49 Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KS, Fylkeskommunen, Velferdsnettverket av regionale statsetater og Kompetansesenterforum Midt-Norge. «Barn først» for bedre oppvekst i Trøndelag! Scandic Hell
03. des - 04. des 49 Fylkesmannen, Overhalla kommune og Senter for omsorgsforksning, Midt Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten Statens hus Steinkjer
05. des 49 Fylkesmannen i Trøndelag Sluttkonferanse for ROP-tilsynet Rica Hell hotell, Stjørdal
09. des - 10. des 50 KS og Fylkesmannen i Trøndelag Ordførersamling på Stiklestad Scandic Stiklestad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
10. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Orkdal Bårdshaug Herregård, Orkdal
10. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
11. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst og velferdsavdelingen Dagssamling - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020 Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, Stjørdal
11. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Malvik
12. des 50 Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer Quality Grand, Steinkjer
januar 2020
03. jan 1 Fylkesmannen i Trøndelag Fellessensur for videregående skole Quality hotel Augustin, Trondheim
08. jan 2 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
08. jan 2 Fylkesmannen i Trøndelag Informasjonsmøte fremtidsfullmakt Trondheim. Prinsensgate 1. Møterom Malvik
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
19. nov Psykisk helse hos barn i barneverninstitusjoner - Samordning og samhandling
20. nov - 21. nov To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
20. nov - 21. nov Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg
20. nov Invitasjon til kurs i muntlig vurdering
21. nov Konferanse om bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming
23. nov Statsborgerseremoni 2019 -Trondheim
27. nov Fagdag om tjenesten opplysning, råd og veiledning
27. nov Fra plan til praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene
03. des - 04. des «Barn først» for bedre oppvekst i Trøndelag!
03. des - 04. des Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten
05. des Sluttkonferanse for ROP-tilsynet
09. des - 10. des Ordførersamling på Stiklestad
10. des Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Orkdal
10. des Informasjonsmøte fremtidsfullmakt
11. des Dagssamling - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020
11. des Informasjonsmøte fremtidsfullmakt
12. des Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer
03. jan Fellessensur for videregående skole
08. jan Informasjonsmøte om fremtidsfullmakt
08. jan Informasjonsmøte fremtidsfullmakt