Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2019
02. aug 31 Midt Norsk landbruksråd i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag «Listetoppfrokost» Sparebank 1 , Søndregt. Auditoriet.
09. aug - 10. aug 32 Fylkesmannen i Trøndelag Landbruksavdelingen Regionsamling for Utvalgte kulturlandskap, Trøndelag Seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal
27. aug 35 Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er og Husbanken Midt-Norge Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP) ? Scandic Hell
27. aug 35 Representanter fra PP-tjenesten i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag Scandic Hell, Stjørdal
27. aug - 28. aug 35 Representanter fra PP-tjenester i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for PP-tjenestene i Trøndelag og Statped midt Scandic Hell, Stjørdal
september 2019
03. sep - 04. sep 36 Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommunen, Statens Kartvert og representanter fra kommunene GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag Quality airport Hotel, Stjørdal
03. sep 36 Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse om mat og måltid i barnehagen Statens hus, Strandvegen 38, 7713 Steinkjer
04. sep 36 Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse om mat og måltid i barnehagen Statens hus, Prinsensgt. 1, Trondheim
05. sep 36 Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Åfjord og Verdal kommune Velkommen til fagdag «Bedre dager for hjemmeboende personer med demens Statens hus Steinkjer, møterom Stiklestad
19. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag. Bruker og Etat møtes Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
19. sep 38 Fylkesmannen, Avfallsforum Midt-Norge og Maskinentreprenørenes Forbund Seminar om byggavfall og miljøgifter Scandic Hell Hotell, Stjørdal
23. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Samling om fremmede arter Scandic Hell, Stjørdal
26. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn» Nord universitet, Røstad Levanger
oktober 2019
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Scandic Hell
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag, seksjon samfunnssikkerhet og beredskap Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Jæktvolden Fjordhotel, Inderøy
21. okt - 22. okt 43 Fylkesmannen i Trøndelag Landbrukskonferansen 2019 -
23. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Trøndelag TrøndeLAKS - konferanse i anledningen det internasjonale villaksåret Nord Universitet, Campus Namsos med utflukt til laksefiskeutstillingen i Overhalla
24. okt 43 RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Steinkjer Statens hus, Steinkjer
29. okt 44 RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Trondheim Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
november 2019
07. nov - 08. nov 45 RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse for kommunale kriseteam Region Midt Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
02. aug «Listetoppfrokost»
09. aug - 10. aug Regionsamling for Utvalgte kulturlandskap, Trøndelag
27. aug Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP) ?
27. aug Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag
27. aug - 28. aug Fagdag for PP-tjenestene i Trøndelag og Statped midt
03. sep - 04. sep GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag
03. sep Konferanse om mat og måltid i barnehagen
04. sep Konferanse om mat og måltid i barnehagen
05. sep Velkommen til fagdag «Bedre dager for hjemmeboende personer med demens
19. sep Bruker og Etat møtes
19. sep Seminar om byggavfall og miljøgifter
23. sep - 24. sep Samling om fremmede arter
26. sep Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn»
15. okt - 16. okt To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
15. okt - 16. okt Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap
21. okt - 22. okt Landbrukskonferansen 2019
23. okt - 24. okt TrøndeLAKS - konferanse i anledningen det internasjonale villaksåret
24. okt Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Steinkjer
29. okt Velkommen til fagdag om selvmordsforebygging i Trondheim
07. nov - 08. nov Konferanse for kommunale kriseteam Region Midt