Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2019
27. aug 35 Fylkesmannen i Trøndelag, Korus Midt-Norge, Napha, NAV Trøndelag, Kriminalomsorgen nord, Lade behandlingssent er og Husbanken Midt-Norge Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP) ? Scandic Hell
27. aug 35 Representanter fra PP-tjenesten i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag Scandic Hell, Stjørdal
27. aug - 28. aug 35 Representanter fra PP-tjenester i Trøndelag, Statped midt og Fylkesmannen i Trøndelag Fagdag for PP-tjenestene i Trøndelag og Statped midt Scandic Hell, Stjørdal
28. aug 35 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Grong
september 2019
02. sep 36 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Namsos
03. sep - 04. sep 36 Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommunen, Statens Kartvert og representanter fra kommunene GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag Quality airport Hotel, Stjørdal
03. sep 36 Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse om mat og måltid i barnehagen Statens hus, Strandvegen 38, 7713 Steinkjer
04. sep 36 Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse om mat og måltid i barnehagen Statens hus, Prinsensgt. 1, Trondheim
05. sep 36 Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Åfjord og Verdal kommune Velkommen til fagdag «Bedre dager for hjemmeboende personer med demens Statens hus Steinkjer, møterom Stiklestad
10. sep - 12. sep 37 Fylkesmannen, Overhalla kommune og Senter for omsorgsforksning, Midt Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten Statens hus Steinkjer
10. sep - 19. sep 37 - 38 Fylkesmannen i Trøndelag Regionmøter landbruk høsten 2019 Se møteplan
18. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag og St. Olavs hospital, kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge. Erfaringseminar for tilskuddsmottakere Statens hus, Trondheim
19. sep 38 Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag. Bruker og Etat møtes Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
19. sep 38 Fylkesmannen, Avfallsforum Midt-Norge og Maskinentreprenørenes Forbund Seminar om byggavfall og miljøgifter Scandic Hell Hotell, Stjørdal
23. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Samling om fremmede arter Scandic Hell, Stjørdal
26. sep 39 Fylkesmannen i Trøndelag Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn» Nord universitet, Røstad Levanger
oktober 2019
14. okt 42 Nettverk klimatilpasning Trøndelag Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima. Stjørdal
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019 Scandic Hell
15. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet Scandic Hell hotell
15. okt - 16. okt 42 Fylkesmannen i Trøndelag, seksjon samfunnssikkerhet og beredskap Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Jæktvolden Fjordhotel, Inderøy
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
27. aug Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP) ?
27. aug Fagdag for ledere i PP-tjenestene i Trøndelag
27. aug - 28. aug Fagdag for PP-tjenestene i Trøndelag og Statped midt
28. aug Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
02. sep Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
03. sep - 04. sep GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag
03. sep Konferanse om mat og måltid i barnehagen
04. sep Konferanse om mat og måltid i barnehagen
05. sep Velkommen til fagdag «Bedre dager for hjemmeboende personer med demens
10. sep - 12. sep Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten
10. sep - 19. sep Regionmøter landbruk høsten 2019
18. sep Erfaringseminar for tilskuddsmottakere
19. sep Bruker og Etat møtes
19. sep Seminar om byggavfall og miljøgifter
23. sep - 24. sep Samling om fremmede arter
26. sep Konferanse «Helsefremmende miljø – hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn»
14. okt Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.
15. okt - 16. okt To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019
15. okt Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet
15. okt - 16. okt Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap