Flertall for grensejustering

Flertallet av innbyggerne som har deltatt i innbyggerundersøkelsen ønsker grensejustering mellom Rennebu og Oppdal kommuner.

I uke 19 gikk startskuddet for innbyggerundersøkelsen i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner. Det var innbyggerne med folkeregistrerte adresser i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal som ble invitert til å delta.

I undersøkelsen fikk de anledning til å komme med sin mening om hvor kommunegrensa mellom Oppdal og Rennebu skal gå, og nå foreligger resultatet.

Dette viser undersøkelsen

I alt har 272 innbyggere deltatt, noe som er en svarprosent på 79.

  • 54 prosent ønsker en grensejustering.
  • 44 prosent ønsker at grensene skal bestå som i dag.

Det er Opinion as som har gjennomført selve undersøkelsen etter oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag.

-Det er gledelig at så mange som 79 prosent av de inviterte har kommet med sitt synspunkt, sier Alf Petter Tenfjord hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Han mener undersøkelsen gir et godt bilde på hva innbyggerne mener i spørsmålet om grensejustering.

Veien videre

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har bedt Fylkesmannen om å gjennomføre undersøkelsen i samråd med Rennebu kommune. Fra før har Fylkesmannen belyst saken gjennom en utredning, høring og en tilrådning. Dette er tidligere sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå blir også resultatet fra innbyggerundersøkelsen oversendt departementet, som vil benytte dette som en del av sitt beslutningsgrunnlag.